ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ บริษัท เอสเอสยู แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด ภายใต้แบรนด์ 360Tracking ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การติดตาม ยานพาหนะแบบ Realtime
หรือ GPS Tracking โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้าน Software และ Hardware ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความพึงพอใจสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้า

Why us ?

มีทีมพัฒนา ทางด้าน Software
และ Hardware เป็นของตนเอง

อุปกรณ์ถูกวิจัยและพัฒนา
จากผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง

สร้าง API เพื่อให้ลูกค้า
สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

โปรแกรมจากทีมพัฒนามืออาชีพ
ใช้งานง่าย และเป็นมิตรกับผู้ใช้

ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นได้ที่นี่

สำหรับระบบปฏิบัติการ ios

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

ดูรายละเอียดที่นี่