สินค้าและบริการ

OUR PORDUCT AND SEVICE

คุณสมบัติ

 • รองรับเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็กตามกรม การขนส่งกำหนด

 • ใช้หน่วยประมวลผลความเร็วสูง สามารถส่งค่าได้ รวดเร็วและแม่นยำ

 • อุปกรณ์รองรับเทคโนโลยี 3G

 • แสดงตำแหน่งและความเร็วของรถได้แบบ Realtime

 • แสดงสถานะการ ติด/ดับ เครื่องยนต์

 • แสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ

 • แบตเตอรี่สำรองกรณีถูกตัดไฟ นานกว่า 4 ชั่วโมง

 • หน่วยความจำสำรองข้อมูลได้ 1 เดือน

 • รองรับอุปกรณ์เสริม และ Sensor ต่าง ๆ

 • สามารถกำหนดให้ส่งเสียงเตือนผู้ขับ กรณี ขับเร็วเกินที่กำหนด หรือขับนานเกิดกว่ากฎหมาย กำหนดได้

โปรแกรม 360Tracking Soft
รองรับทุกความต้องการ

โปรแกรมออกแบบจากทีมพัฒนามืออาชีพให้มี การใช้งานที่ง่าย และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด โดยเรา มีความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ โปรแกรมที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ เราเลือกพัฒนา โปรแกรมที่รองรับเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อดึงความ สามารถของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่

360Tracking on Mobile
รองรับ ทั้ง androind และ ios

โปรแกรม 360Tracking Pro
คุณสมบัติ

 • สามารถสร้าง User เพื่อเข้าสู่โปรแกรมเองได้

 • สามารถกำหนดการแสดงรถในแต่ละ User ได้

 • สามารถกำหนดจุดเป็นสถานที่ตามกำหนดได้

 • สามารถบันทึกข้อมูลพนักงานขับรถเพื่อเชื่อมกับ ข้อมูลใบขับขี่ได้

 • สามารถตรวจสอบการเดินรถย้อนหลังได้ สูงสุด 6 เดือน

 • รายงานการจอดติดเครื่องยนต์

 • รายงานการใช้ความเร็ว

 • รายงานการใช้รถโดยไม่รูดบัตรแสดงตัวตน

 • รายงานการขับรถต่อเนื่อง

 • รายงานการเข้าถึงสถานที่ที่กำหนด

 • แสดงกราฟน้ำมันในการใช้รถ

 • รายงานการถอดอุปกรณ์ออกจากตัวรถ

 • รายงานอุปกรณ์ขาดการติดต่อ